DAMLA ARITMA - ARITMA CİHAZLARI

  • Arıtma Cihazları
  • Arıtma Cihazları
  • Arıtma Cihazları

Su Sistemleri

   Yaşadığımız çağda, dünyamız bir yandan tarihinin en ileri teknolojik ve bilimsel gelişmesini yaşarken diğer yandan canlı yaşamının temeli olan ekolojik dengesinin bozulması tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedir Tehlikenin kökeninde büyük oranda teknoloji ve sanayileşme kaynaklı çevre kirlenmesinin yattığı bir gerçektir. Su kirliliği bu sorunların en önemlisidir. Çevre teknolojisi oldukça yeni bir teknolojidir ve bilinçli bir seçimi, uygulamayı gerektirmektedir. Atık su arıtımı, suların çeşitli kullanımlar sonucu kirlenmesi nedeni ile yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını tekrar kazanabilmesi ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozmayacak niteliğe getirmek üzere uygulanan işlemleri kapsar.