DAMLA ARITMA - ARITMA CİHAZLARI


Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri       Firmamız Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin  projelendirilmesi, tesislerin inşaatlarının yapılması, mekanik ekipmanların imalatının yapılması , temin edilmesi ve montajının yapılması , tesislerin montajlarının yapılmasını müteakip tesislerin işletmeye alınması , gerekli deşarj müsaadelerinin alınması yapmaktadır. 

 • Projelendirme
 • İnşaat 
 • Mekanik Ekipman imalatı
 • Montaj
 • Ünite Borulama
 • Elektrifikasyon ve Otomasyonu
 • Tesis İşletmeye alma
 • Deşarj İzinlerinin Alınması

 

     Özellikle Endüstriyel adını vermiş olduğumuz çeşitli kirleticilerden oluşan atıksuların arıtılması titiz bir çalışma ve uzman bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Yanlış projelendirme, yanlış ekipman seçimi ve işletme zorlukları, yüksek enerji maliyetleri, uzman personel ihtiyacı gibi birçok nedenlerden dolayı tesis çalıştırılamaz hale gelmiş ,yatırımlar boşa gitmiş  ve bunun sebep olduğu kirlilikler  bir doğal ortamın kirlenmesine ve yok olmasına  neden olmuştur .

    İşletmelerde oluşan atık suyun iyi analize edilmesi ve tesislerde kullanılan teknolojilerin takip edilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak oluşan atık suyun ilk olarak arıtılabilirlinin analiz edilmesi gerekmektedir. İşletmelerin kapasite artışları da düşünülerek tesislerin doğru şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.

    Firmamız 1995 yılından beri faaliyet göstermekte olup uzman mühendis kadrosu ile birçok Endüstriyel tesisin projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesinde faaliyet göstermektedir.