DAMLA ARITMA - ARITMA CİHAZLARI


Gaz Klorlama

 • Gaz Klorlama
 • Gaz Klorlama
 • Gaz Klorlama
 • Gaz KlorlamaGAZ KLORLAMA SİSTEMLERİ

     Suyun mikroorganizmalardan arındırılması işlemine Dezenfeksiyon denir. Bu amaçla kullanılan kimyasallar; Halojenler ( Klor, Brom, Iyot ) ile ozon, potasyum permanganat , Hidrojen peroksit gibi kuvvetli oksitleyicilerdir . Bunların yanında bakır ve gümüş metalleri de dezenfeksiyon amacı ile kullanılabilir.
 
   Klor Gazı en yaygın kullanılan dezenfektandır. Normal ısı ve basınç altında sarı-yeşil renge sahip ve havadan ağır bir gazdır. Sıvılaştırılmış klor basınç altında tüplere depolanır. Yüksek debiler için klor gaz olarak dozlanırken. Klor, kuvvetli bir yükseltgen oluşu nedeniyle suda bulunan bütün yükseltgenebilir safsızlıklar ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon nedeniyle kalıntı klor, daima doğal su, ya da atık suya ilave edilen miktardan daha az olur. İlave edilen klor ile kalıntı klor arasındaki fark, suyun ihtiyacını verir.

    Hastalıkların çoğunun kolaylıkla suyolu ile bulaştığı göz önüne alınarak, analizler sonucunda problem çıkması durumunda gerekli incelemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle içme suyunda koliform
( hastalık yapıcı mikroorganizmalar ) bulunması halinde kesinlikle su içme  suyu olarak kullanılamaz.

    İçme Suyu Tesisinde Düzenli aralıklarla Suyun Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik Analizlerinin Resmi Bir kuruma yaptırılması ( Ayda Bir ) ve bu değerlerin tesis işletme defterine işlenmesi gerekmekte ve suyun yapısı inceleme altında tutulması gerekmektedir.

 • Gaz Klorlama Sistemi Ekipmanları
 • Gaz Klor Tankları
 • Klor Koruyucu Ekipmanları
 • Bakiye Klor Ölçüm Cihazları
 • Temiz Su Deposu Otomatik Klorlama Cihazları
 • Tesislere ait proje, ekipman temini, montajı ve otomasyonu
 • İçme suyu şebeke klor ölçümü ve kontrolünün yapılması