DAMLA ARITMA - ARITMA CİHAZLARI


Laboratuvar Çalışmaları

   Evsel, Endüstriyel ve İçme Suyu Arıtma Tesislerinin tamamlanmasını müteakip tesislerin işletmeye alınması, tesislerin verimli ve iyi bir şekilde işletilmesi de tesislerin yapımı kadar önem taşımaktadır. Tesislerin optimum bir şekilde işletilmesi için tesisin işletme raporlarının hazırlanması tesis işletecek personele gerekli eğitimlerin verilmesi önem kazanmaktadır. Firmamız uzman kadrosu ile işletmeye alma süreçlerinde hizmet vermektedir. Tesislerin büyüklüklerine göre kurulacak olan laboratuarların tesisin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmasına özen gösterilmektedir.

   Tesisteki ekipmanlara ait bakım kartlarının hazırlanması, işletme personelinin tesisteki tüm ekipmanların bakımları ve çalıştırılması konusunda eğitilmesi ve yanlış montaj ve çalıştırmadan kaynaklanabilecek olan aksaklıklar konusunda bilgilendirilmesi.

    Arıtma Tesislerinin işletilmesi esnasında çıkış suyunun Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen deşarj standartları uygun hale getirilmesi ve Laboratuarda yapılacak testlerle tesise giren ve çıkan suların kontrol altına alınması gerekmektedir.

    Firmamız uzman kadrosu ile tesislerin Laboratuarlarını kurmakta, işyeri deneyleri yapılmasını ve kayıtlandırma işlemlerinin yapılmasını ve buna bağlı olarak tesislerin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır.

Tesislere ait Deşarj müsaadelerinin alınması için gerekli olan proje, raporların hazırlanması ve Orman ve Çevre Müdürlüklerinden verilmesi ve gerekli izinlerin alınması sağlanmaktadır.